Login     
Beter binden en boeien

De Geluksfabriek heeft een integrale aanpak om organisaties te helpen strategisch personeelsmanagement vorm te geven op basis van binden en te boeien. Deze aanpak is gericht op:

  • Beter beheersen van mobiliteit, behoud en verloop
  • Bevorderen van verantwoordelijkheidsgevoel voor het totaalbelang
  • Inspelen op individuele verschillen in competenties en ambities (voor verbetering van  productiviteit maar ook het bevorderen van gelijke kansen voor minderheden etc.)
  • Beter inzicht in en beïnvloeden van het presteren van medewerkers
  • Creëren van samenhang in het personeelsbeleid
  • Ondersteuning van de strategie

Omdat boeien een geheel ander proces is dan binding creëren, wordt aan beide tegelijkertijd gewerkt, zij het op een heel verschillende manier:

Binding creëren

Binding is geen kwestie van aardg zijn voor mensen, het is vereist vooral op een inspirerende manier het verhaal van de organisatie overdragen, "story telling". Dat verhaal is geen fantasieverhaal, maar een consistent beeld van de gewenste toekomst en de belangrijkste waarden van de organisatie, ondersteund door voorbeeldgedrag, passende symboliek, rituelen en verschillende vormen van communicatie. De Geluksfabriek creëert een verbonden organisatie door te beginnen bij het helder krijgen van het verhaal, de visie, missie, strategie en waarden zo u wilt. Dat verhaal wordt expliciet gemaakt en vertaald in print, multimedia of andere uitingen, zodat het gemakkelijker overdraagbaar wordt en er ook aantrekkelijk uitziet. Daarnaast wordt een programma opgezet om het verhaal levend te maken en te houden. Het gaat immers de hele organisatie aan, er moet mee gewerkt worden, anders blijft het een verhaal op afstand. En het gevoel van afstand, afzijdigheid is een belangrijke oorzaak voor ont-binding.

Beter boeien

Boeien is niet allerlei steeds exotischer cadeautjes voor mensen verzinnen, noch het steeds gedetailleerder meten en definiëren van prestaties (met als risico dat intelligentie, creativiteit en verantwoordelijkheid onderdrukt worden), het is het erkennen van en inspelen op de verschillen tussen mensen. Organisaties die zich alleen richten op de zelfredzame ondernemende "moderne medewerker" missen een enorme kans, een boeiende organisatie weet ook anderen naar een hoger plan te brengen. Dat is de toegevoegde waarde van organiseren en het bestaansrecht van bedrijven en instellingen. Succes als gedeelde verantwoordelijkheid van het individu, dat vooral op zijn kwaliteiten wordt ingezet, en de organisatie die richting geeft, faciliteert, stimuleert en synergie tussen mensen mogelijk maakt.

De Geluksfabriek helpt organisaties boeiender te maken door de interne dialoog te verbeteren, leidinggevenden en medewerkers te leren hoe ze elkaar kunnen boeien, en de personeelsinstrumenten aan te passen. Dit gebeurt op basis van een grondige analyse die zowel een medewerkersmeting omvat als een systematische audit.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.